VESCO Nhà máy Number 1 Hậu Giang và Number 1 Chu Lai tổng công suất 12MWp