#4 ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI CÓ DỰ TRỮ HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG RA SAO?