Với hệ thống pin lithium, gia đình bạn có thể lưu trữ năng lượng. Vì vậy bạn có thể sử dụng bất kể ban đêm hoặc khi cúp điện

En Với hệ thống pin lithium, gia đình bạn có thể lưu trữ năng lượng.
Vì vậy bạn có thể sử dụng điện từ mặt trời bất kể ban đêm hoặc khi cúp điện.

aaa