Inverter hòa lưới VES Solar công suất 60kW 3 pha

Inverter hòa lưới VES Solar công suất 60kW 3 pha

Inverter hòa lưới VES Solar công suất 60kW 3 pha

aaa