Inverter hòa lưới VES Solar công suất 25kW 3 pha

Inverter hòa lưới VES Solar công suất 25kW 3 pha

Inverter hòa lưới VES Solar công suất 25kW 3 pha

aaa