4 YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI