#4 SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BAO LÂU THÌ HÒA VỐN?